Süpermix Süt Yemi


Süpermix Süt Yemi

SÜPERMİX SÜT YEMİ PELET & TOZ

Kullanılan Hammadeler

Mısır, arpa, buğday kırığı, buğday kepeği, bulgur kepeği, mercimek kepeği, pamuk tohumu küspesi,bonkalit, mısır kepeği, ayçiçek tohum küspesi,  soya küspesi, melas, viptoral, mermer tozu, tuz, üre, vitamin ve mineral premiks.

Yemleme Programı

Kaba yemlere ilace edilecek 19 protein sığır süt yemi sağmal ineklerin bütün ihtiyaçları karşılayacak enerji, protein, vitamin ve minarellere sahiptir.

1 kg yem ile %3,5 yağ oranına sahip en az 2.5 litre süt elde edilir.

İlk kullanım için 5-10 günlük geçiş süreci esnasında daha önce kullanılan yem ile karıştırılarak verilmelidir.

 

TEMEL BESİN MADDELERİ MİNERAL VE VİTAMİN MADDELERİ
Ham Protein %19 Sodyum %0,40
Ham Yağ %4,75 Kalsiyum %1,50
Ham Selüloz %7,5 Fosfor %0,50
Ham Kül %8,5 Vitamin A 15,000 IU/KG
Kuru Madde %88 Vitamin D3 3,000 IU/KG
  Vitamin E 20 IU/KG