Bereketli Süt Yemi


Bereketli Süt Yemi

BEREKETLİ SÜT YEMİ PELET & TOZ

Kullanılan Hammadeler

Mısır, arpa, buğday kepeği, bulgur kepeği, mısır kepeği, bonkalit, pamuk tohumu küspesi, ayçiçek tohumu küspesi, ayçiçek tohumu küspesi, soya küspesi, pirinç kepeği, mercimek çarpma, melas, viptoral, mermer tozu, tuz, üre, vitamin ve mineral premiks.

Yemleme Programı

Kaba yemlere ilave edilecek 21 protein sığır süt yemi sağmal ineklerin bütün ihtiyaçları karşılayacak enerji, protein, vitamin ve minerallere sahiptir. 1kg yem ile %3,5 yağ oranına sahip en az 2.5 litre sür elde edilir.

İlk kullanım için 5-10 günlük geçiş süreci esnasında daha önce kullanılan yem ile karıştırılarak verilmelidir.

 

TEMEL BESİN MADDELERİ MİNERAL VE VİTAMİN MADDELERİ
Ham Protein %16 Sodyum %0,50
Ham Yağ %2,5 Kalsiyum %2,00
Ham Selüloz %14 Fosfor %0,50
Ham Kül %9 Vitamin A 6,500 IU/KG
Kuru Madde %88 Vitamin D3 1,300 IU/KG
  Vitamin E 13 IU/KG