Süpermix Besi Yemi


Süpermix Besi Yemi

SÜPERMİX BESİ YEMİ PELET & TOZ

Kullanılan Hammadeler

Mısır, arpa, buğday kırığı, buğday kepeği, bulgur kepeği, mercimek kepeği, pamuk tohumu küspesi, ayçiçek tohum küspesi,  soya küspesi, melas, mısır kepeği, mercimek çırpma, maya, mermer tozu, melas, viptoral, tuz,  vitamin ve mineral premiks.

Yemleme Programı

6 Aydan büyük genç erkek danaların ve/veya iskelet yapısını oluşturmuş fakat etlenmemiş olan ergin sığırların beslenmelerini için formüle edilmiş bir karma yemdir.

Arzu edilen canlı ağırlık kazanamına bağlı olarak her 100 kg canlı ağırlığa karşılık pratik olarak günlük en az 2.0 kg verilir.

İlk kullanım için 5-10 günlük geçiş süreci esnasında daha önce kullanılan yem ile karıştırılarak verilmelidir.

 

TEMEL BESİN MADDELERİ MİNERAL VE VİTAMİN MADDELERİ
Ham Protein %16 Sodyum %0,60
Ham Yağ %3,75 Kalsiyum %1,50
Ham Selüloz %8 Fosfor %0,50
Ham Kül %9 Vitamin A 15,000 IU/KG
Kuru Madde %88 Vitamin D3 3,000 IU/KG
  Vitamin E 20 IU/KG