Kuzu Büyütme Yemi


Kuzu Büyütme Yemi

KUZU BÜYÜTME YEMİ PELET

Kullanılan Hammadeler

Mısır, arpa, buğday kepeği, pamuk tohumu küspesi, ayçiçek tohumu küspesi, bulgur kepeği, soya küspesi,  bonkalit, pirinç kepeği,  mercimek kepeği, mermer tozu, melas, viptoral, tuz,  vitamin ve mineral premiks.

Yemleme Programı

7-18 haftalık yaşlar arasındaki kuzuların beslenmesinde kullanılan ve ihtiyaçları olan protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri ile katkı maddelerini içeren bir karma yemdir.

7. haftadan itibaren 16-17 kg'a ulaşmış kuzulara verilir. Kesimlik kuzular 20 kg'a gelince yaklaşık 1 kg ve 45 kg' a gelince ise 1.6 kg tüketecek şekilde verilmelidir. (serbest)

Mermerleşmeyi arttırmak ve boşlukları doldurmak için kesimlik kuzulara son 25 gün % 80 Bereket Kuzu Büyütme Yemi %20 diri arpa verilmelidir.

 

TEMEL BESİN MADDELERİ MİNERAL VE VİTAMİN MADDELERİ
Ham Protein %17 Sodyum %0,4
Ham Yağ %3,0 Kalsiyum %2,00
Ham Selüloz %14 Fosfor %0,50
Ham Kül %9 Vitamin A 10,000 IU/KG
Kuru Madde %88 Vitamin D3 2000 IU/KG
  Vitamin E 20 IU/KG